Kódex správania

 

Iniciatíva s názvom „Tentoraz idem voliť“ je predvolenou iniciatívou Európskeho parlamentu, ktorá je nezávislá od akejkoľvek politickej strany alebo ideológie. Naším hlavným cieľom je presvedčiť občanov, aby išli voliť v eurovoľbách 2019. Európsky parlament ako inštitúcia nepodporuje žiadnu konkrétnu politickú stranu ani kandidátov. 

Svojou účasťou v tejto kampani sa zaväzujete, že nebude šíriť informácie alebo organizovať podujatia, ktoré by:

  • boli proti základným hodnotám EÚ (čl. 6 Zmluvy o EÚ a Charta základných práv EÚ),
  • diskriminovali alebo urážali osoby na základe ich vzhľadu, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, pohlavia, kultúrneho pôvodu, hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácie (čl. 10 Zmluvy o fungovaní EÚ),
  • podnecovali násilie voči osobám alebo obťažovanie,   
  • boli pornografického charakteru alebo obsahovali odkazy na pornografický materiál či webové stránky,
  • podporovali alebo umožňovali ilegálne aktivity,
  • porušovali platnú legislatívu a nariadenia.

Európsky parlament si vyhradzuje právo vyradiť z iniciatívy všetkých, ktorí uvedené pravidlá porušujú.