Partneri

Kampaň thistimeimvoting podporujú ďalej uvedené organizácie, ktorých spoločným cieľom je motivovať občanov, aby sa zapojili do kampane a išli voliť. Kliknutím na príslušné logo prejdete na ich stránku, kde sa dozviete viac o tom, ako sa zapájajú. Ak pôsobia vo vašom regióne, neváhajte ich kontaktovať a ponúknite im pomoc pri aktivitách v rámci kampane thistimeimvoting.

European Youth Card Association - EYCA

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

European Movement International

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Migration Policy Group

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Jesuit Refugee Service Europe

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Garage Erasmus

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Erasmus Student Network (ESN)

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

AEGEE Europe

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

The Good Lobby

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Friends of the Earth Europe

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

BETA France

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

BETA-Europe

Táto organizácia dostala grant na spolufinancovanie akcie na podporu európskych volieb.

Názory vyjadrené týmito organizáciami sú ich vlastné a neodrážajú nevyhnutne názory Európskeho parlamentu. Európsky parlament nie je zodpovedný za informácie alebo stanoviská vyjadrené v súvislosti s projektmi, ktoré vykonávajú uvedené organizácie v súvislosti s európskymi voľbami v roku 2019, ani nimi nie je viazaný, a to bez ohľadu na to, či organizácie dostali finančnú podporu z EÚ alebo nie. Európsky parlament takisto nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii týchto projektov.